Տուր դեպի Սևանա լիճ

 

Հայաստանի մարգարիտը Սևանա լիճն է, որն իր փիրուզե ջրերով գրավում ու դյութում է յուրաքանչյուրին:
Կապուտաչյա Սևանը Հայաստանի միակ խոշոր լիճն է: Այն շրջապատված է Գեղամա, Վարդենիսի
լեռնաշղթաներով, նաև Արեգունու, Սևանի և Արևելյան Սևանի լեռնաշղթաներով, որոնք արտասովոր հմայք
ու գեղեցկություն են տալիս Սևանին:

Տուրի ծրագիրը ներառում է.

9:00 Մեկնում Երևանից դեպի կապուտակ Սևան:

13:00 Սևանավանք: Այն 305 թ.-ին հիմնադրվել է Գրիգոր Լուսավորչի կողմից: Վանական համալիրի
տարածքում շատ են խաչքարերը։

14:00 Ճաշ մերձափնյա ռեստորանում:

15:00 Հայրավանք: Այն IX-XIII դարերում կառուցված վանական համալիր է, որից այսօր պահպանվել են
միայն եկեղեցին և գավիթը։

17:00 Վերադարձ Երևան:

Անհատական տուրեր.

2-3 անձ 4-6 անձ 7-15 անձ 16-25 անձ 25 > անձ

Tags: incoming, tours